previous next
 • Als het op de millimeter aan komt

  Als het op de millimeter aan komt
 • Een eigen visie op rioolwerken

  Een eigen visie op rioolwerken
 • Reconstructie openbaar gebied

  Reconstructie openbaar gebied
 • Verharding van oprit tot bedrijventerrein

  Verharding van oprit tot bedrijventerrein
 • Omdat elke opdracht persoonlijk is

  Omdat elke opdracht persoonlijk is
 • Ook voor de grondige aanpak

  Ook voor de grondige aanpak
 • Onderweg naar tevreden opdrachtgevers

  Onderweg naar tevreden opdrachtgevers
 • Fijn nivellering onderbaan

  Fijn nivellering onderbaan
 • Ook op het scheiden van nat en droog

  Ook op het scheiden van nat en droog
 • Wanneer het drastisch moet

  Wanneer het drastisch moet

Opslagsilos Labee Group te Moerdijk

GJ Infra heeft in onderaanneming het grond- en bestratingswerk op zich genomen.

GJ Infra heeft voor dit project de bemaling van de bouwkuip verzorgt, de bouwkuip ontgraven, vrijkomende grond in depot gereden en laten analyseren. De aanwezige palen gesneld en afgevoerd, drainagemateriaal en drainagezand aangebracht in de bouwkuip zodat de werkvloer gestort kon worden.

 

Verder is aansluitend aan de ontvangsthal van de opslagsilo’s de aangrenzende infrastructuur aangepast. Verhardingen opgebroken, kolken en kolkleidingen aangebracht, onderbanen aangepast waarna de opgebroken verharding opnieuw is aangebracht.

 

 

Opdrachtgever: Frans Beljaars