previous next
 • Als het op de millimeter aan komt

  Als het op de millimeter aan komt
 • Een eigen visie op rioolwerken

  Een eigen visie op rioolwerken
 • Reconstructie openbaar gebied

  Reconstructie openbaar gebied
 • Verharding van oprit tot bedrijventerrein

  Verharding van oprit tot bedrijventerrein
 • Omdat elke opdracht persoonlijk is

  Omdat elke opdracht persoonlijk is
 • Ook voor de grondige aanpak

  Ook voor de grondige aanpak
 • Onderweg naar tevreden opdrachtgevers

  Onderweg naar tevreden opdrachtgevers
 • Fijn nivellering onderbaan

  Fijn nivellering onderbaan
 • Ook op het scheiden van nat en droog

  Ook op het scheiden van nat en droog
 • Wanneer het drastisch moet

  Wanneer het drastisch moet

Rioleringen

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. Dit alles kan op verschillende manieren plaats vinden, bijvoorbeeld door middel van mechanische riolering of door vrijverval riolering. Binnen deze twee stelsels zijn er weer allerlei onderverdeling, zoals bij vrijverval riolering het Gemengde stelsel, Verbeterd gemengd stelsel, Gescheiden stelsel, Verbeterd gescheiden stelsel, Infiltratie stelsel enz.. Deze leidingsystemen worden vaak in diverse materialen uitgevoerd, zoals gres, beton, PVC en HDPE of een combinatie hiervan.

 

 

Een goed werkende riolering zien veel mensen als iets vanzelfsprekends, want wie staat er nu dagelijks bij een niet zichtbaar ondergronds stelsel van leidingen en putten stil?

Wij zorgen ervoor dat het onzichtbare functioneert!!

 

GJ Infra is een bedrijf met ruime ervaring in aanleg van complete nieuwe rioleringssystemen alsmede vervanging, reparatie, en renovatie van bestaande rioolstelsels.

Of het nu gaat om PVC Ø315mm of beton Ø2000mm, wij hebben er al menig meters (kilometers) van aangebracht op verschillende dieptes en plaatsen in Nederland. Van stelsels in een droge zand ondergrond tot stelsels in slechte/natte klei en veen ondergronden.

Ieder project vraagt dus om zijn eigen specifieke aanpak, ook omdat in Nederland de ondergrond vol gestopt zit met allerlei kabels en leidingen.

Voor elk “probleem” dat men tegen kan komen tijdens de aanleg van rioolstelsels ziet of zoekt GJ Infra een oplossing.

De werkzaamheden aan rioleringen zien wij als één van onze kernactiviteiten en waarin GJ Infra zich wil onderscheiden van de rest.